” Livet er ikkje som på film, men kva om det er filmen som skaper livet?”

Min STØRSTE medieoppleving- filmen som forandra livet mitt. Ja, du lurer sikkert på kva film eg snakkar om… Cinema Paradiso- ingen over, ingen vedsiden av.  Det er ingen film som har rørt meg så djupt før. Filmen er rett og slett fantastisk! Og er du ein ekte filmentusiast, og enda ikkje har fått med deg denne filmen? Ja, da har du noko å glede deg til! Det er ein varm, koselig og hjartegripande film.

Det er historien om kjærleik til filmen, og den djupe sorg over tapt kjærleik mellom to menneske. Barndommens magiske verd byttast ut med utfordringar i vaksenlivet. Men kvar vart det av den ekte kjærleiken, som han sjølv ofte skapar på film? Er livet bare tomheit utan den rette? Eller er kjærleik til filmen høgare enn alt anna? Alfredo seier at livet er ikkje som på film, men kva om det er film som skapar livet?

Cinema Paradiso tek oss med tilbake til ein siciliansk landsby i 1950- åra. Filmen begynner i Roma, der vi møter hovudpersonen som vaksen filmregissør. Han er ein velståande og attraktiv mann, men biletuttrykket fortel noko anna. Det har gått 30 år sidan han forlet Sicilia. Og han har ikkje vore der etter det.

Ein dag ringjer mora for å fortelje at den gamle kinomaskinisten fra landsbyen der han voks opp, er død. Alfredo var både bestevenn  og ein slags farsfigur for Salvatore, også kalla Toto, og kinoen var den andre heimen hans. Alfredos død vekkjer gamle minner. Salvatore minnast sin eigen oppvekst i landsbyen på Sicilia.

Vi møter den vesle guten som bur åleine med mora- og saknet etter faren som aldri kom heim att frå den andre verdskrigen. Kinoen vert Totos andre heim, og han tek i bruk mange ’über’ søte småtriks for å få vere saman med Alfredo på jobb. Der kan han sjå filmar gjennom kikehòlet i maskinrommet, han kan finne sensurerte bilete frå filmrullane og lære seg løyndommane til filmframvisaren.

Toto opplever korleis filmmagien pregar alle som bur i landsbyen. Korleis kinosalen verkeleg er midtpunktet og ”Paradiso” i livet. Alfredo er på ein måte trollmannen. Han gir dei ein draum. Så ein dag brenn kinoen, og Alfredo blir hardt skadd. Toto og den nyrike mannen i landsbyen er dei som reddar innbyggjarane frå ei kinolaus framtid.

Filmen handlar først og fremst om forholdet eller vennskapen mellom Alfredo og Toto. Men han viser også eit tidsbilete av Italia i 1950-åra, før fjernsynet kom. Den gongen då kinoen var møtepunktet for røyndomsflukt og kvardagsliv.

Som sagt.. Cinema Paradiso er ein vakker, men trist og tragisk film med ein pessimistisk bodkap om tapt kjærleik. Bileta i Cinema Paradiso er utrulig vakre, og musikken ligger delikat over bileta som eit stemningsforsterkande element. Dette er vakkert å svelge!

En utrulig vakker film, men samtidig så utrulig trist. Kjærleiken og varmen strøymer ut.

KJELDER:
-«Mediekommunikasjon 2»  Ødegård, Siri

Reklame

TENK MED HOVE, HJELP ESCHOWE! GJER EIN FORSKJELL!:)

Den 14 september 2009 gjekk 3MIK rundt på dei ulike linjene på skulen, og fortalte om Eschowe. Det 3MIK ville oppnå med dette arbeidet, var at fleire elevar ved Sogndal VGS fekk betre kunnskap om arbeidet føregår i Eschowe og kva som skulle skje på årets arbeidsdag.  Det var særs viktig for 3MIK og setje produktet, som i dette tilfelle var Eschowe, i eit positivt lys slik at fleire elevar ville delta på årets arbeidsdag. Eschowe er vennskapskommunen til Sogndal:)

Vi vart delt inn i ulike grupper, der me sjølv fekk velje kva gruppe me ville vere på.  Det var mange ulike grupper. Gruppa som eg var på skulle organisere korleis vi skulle fordele klassane på tidspunkt og rom.  Og eg trur eigentleg me ikkje  viste kva me gjekk til. Organiseringa var eit ganske stort puslespel, og me hadde til tider lyst å gi opp.  Men som dei flittige og flinke elevane me er, vart alt ferdig til  ’deadline’.

Dei tiltaka som me har gjennomført  av medieproduktet har ført til betre kjennskap, etablerte holdningar og stimulert handling på den måten at informasjonskampanjen har ført til at elevane fikk vite om kva fjorårets dag gjekk ut på, dei fekk vite korleis dei skulle tjene pengar og kor mykje, kva internasjonal dag gjekk ut på osv. Dei fekk endra holdning til medieproduktet fordi at dei fekk sjå før og etter bilete. Dei fikk vite kva pengane me tente inn i fjor gjekk til, og dei fekk sjå tilbygget på barnehagen.

Eg syns vi har lukkast veldig bra med informasjonskampanjen. Me har gjort det slik som me fikk beskjed om, og har gjort det beste ut av kvar situasjon vi har jobba med informasjonskampanjen.

Det var utrulig kjekt å sjå korleis elevane fulgte med på presentasjonane. Men.. (Ja, det er alltid eit ’men’ i slike situasjonar)… Men det virkar som mange ikkje brydde seg. Kanskje ikkje alle fekk  med seg informasjonen godt nok, kanskje ikkje alle var like flinke til å få bodskapen fram til publikum. Me kunne ha øvd meir på korleis ein skulle ha presentert bodskapen på ein god måte, slik at me vart meir komfortable med å framføre. Kanskje me ikkje tilpassa bodskapen riktig til rett målgruppe?

Men alt i alt syns eg at 3MIK gjorde ein strålande jobb:)

TENK MED HOVE, HJELP ESCHOWE! GJER EIN FORSKJELL!

Bildesøk og bildebruk

Oppgaver:
1) I følge wikipedia.org er opphavsrett en betegnelsem på den enerett som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten.

2) Clara.no skriver at med åndsverk mener åndsverkloven «litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.»  Åndsverket behøver ikke å være merket med det internasjonale copyright tegnet © eller lignende for å være beskyttet, men har vern i det det er skapt.

3) Det som skal til for å få lov til og bruke et bilde i en bok, er at man må spørre opphavsmannen om lov.*

4) «Når noen ønsker å bruke åndsverk til annet enn privat bruk, må man få tillatelse fra rettighetshaveren direkte eller inngå avtale med en forvaltningsorganisasjonen. Vederlag for bruken fordeles til rettighetshaverne individuelt eller kollektivt.» Clara.no Organisasjonene man kan bruke er BONO, GRAMO, KOPINOR osv.

5) «Et sitat er en del av et åndsverk eller kunstnerisk prestasjon, gjengitt i en sammenheng. Man kan sitere fra verk som er offentliggjort uten tillatelse fra rettighetshaverne så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Adgangen til å sitere avgrenser eneretten etter åndsverkloven.» Clara.no

Turister i Solvorn

Jeg og Silje B var turister i Solvorn i knappe halvannen time. Hvorfor Solvorn? Joda, vi skulle ta bilder. Ikke noe særlig mer spennende egentlig… Vi er som turister fra Kina- vi bare MÅ ta bilder av absolutt alt 😉

Bildet er en skoleoppgave, der vi skulle «representere» Sp. Jeg syns resultatet ble veldig bra. Tanken var egentlig å ha med kuer, men de bildene svarte ikke til forventningene våre. Så det endte opp med at vi kjørte det «safe&close». Og så en stor takk til Marianne og Kjersti som stilte opp som statister.

Og her er resultatet: